KAUNO BRIDŽO KLUBAS

Anekdotai:


Politinis biuras aidia brid:
Stalinas: 1 pikas.
Molotovas: 2 irvai.
Berija: pas.
Malenkovas: 4 irvai.
Stalinas: 1 pikas.
Molotovas: pas.
Berija: pas.
Malenkovas: pas.

- Tve, ar aidia brid aname pasaulyje?
- Tuoj paklausiu Dievo, snau mano.
- Ir k Jums Dievas atsak?
- Dvi inias man pasak, snau mano. Viena gera, kita bloga.
- Ir kokia gera?
- aidia aname pasaulyje, snau mano. Tuoj empionatas ten prasids.
- O kokia bloga naujiena?
- Po savaits, snau mano, tu tame empionate aukiausioje lygoje startuosi.

Bridas rmuose.
- Grafiene, ar Js manote, kad aidiate korektikai?
- O Js tuo abejojate?
- O kaip tada vertinti Js uol 7 pikus po to, kai Js uo, pasiirjs mano kortas, sulojo 7 kartus?

Ankas atved savo prosenel brido klub juk ji dar prie caro mgo aisti vist ir suprato, kad svarbiausia varantis papasakoti visk apie savo pasidstym. Ji atsidar N. Varymasis:
NWSE
4KDblpaspas
4BDblpaspas
4Dblpaspas
ir pik valetas....


Vyras sdo 3 NT. mona apsidrausdama nuo priekait:
- A juk tau visk parodiau, k turjau.
- Gaila, kad tai buvo seniai ir vien dl to a tave vediau.

Prie pietus kapitonas savo komandai (kuri sudar 3 poros) pasak:
- Varybos praktikai ilotos, stipriausia pora gali pailsti po piet.
Po piet neatjo nei viena pora...

Ar priimti vist ne i tos rankos?
* Goldeterio taisykl:Visada priimk, jei aidjas neinojo kieno jimas, tai jis nesugebjo ir teisingai ieiti.
* Hoilando taisykl: Niekada nepriimk aidjas inojo, kuo reikia ieiti, bet bijojo, kad partneris gali suklysti.

Js turite 8 kort spalv be damos. kuri pus daryti impas, jei nemanoma paskaiiuoti tak ir pasidstymo.
1. Dama u valeto.
i taisykl iliko nuo sen laik: dama perkirsdavo valet, po to visi kiriai buvo dedami krv ir blogai imaiydavo kortas.
2. Politin dama.
Impasuokite pagal savo politinius sitikinimus: jeigu u socialdemokratus i kairs, jeigu u konservatorius i deins. Jeigu Js danai nekeisite savo sitikinim, tai viskas gerai.
3. Psichologin dama.
Paeikite i rankos deimk ar valet ir stebkite kairiojo oponento reakcij. Jeigu jis pakeis aidimo temp, tai damos pas j nra, kadangi jis galvoja, kok skaiiuk nusimesti, su dama jis jau bt seniai nusprends, koki kort pavaiuoti.
4. Laps taisykl.
Kirt damai atiduodame simpatikesniam oponentui.Tarkim, i kairs sdi pasipts ir savimi patenkintas aidjas, kuris diaugsmingai narpia po kiekvieno kirio. Kam jam suteikti malonum? Remiantis ia taisykle, kirt reikia atiduoti merginai, buvusiam partneriui, pagyvenusiam, supratingam dentelmenui. Galbt i taisykl nepagerins Js rezultat, bet padarys impas malonesniu.

Humoras veicarijos pasaulinse pirmenybse.
- Na, kaip sekasi prie paskutin tur?
- iaip sau.
- O kiek reikia surinkti norint patekti kvalifikacines?
- 109%!

Policininkas apklausia mogudysts liudinink:
- K js girdjote?
- Vienas kryius pas pas pas pif paf!

Porinis turnyras. Jauna bridist atakuoja kaire ranka. Jos tokia pat avi partner alertuoja:
- Vistas kaire ranka reikia singlet net ms konvenciniame lape taip urayta!

Dvi senuts:
- Ar nepradti mums naudoti skelbimo ALERT, kuris dabar labai populiarus?
- A su malonumu ji naudoiau, tik niekaip negaliu suprasti jo reikms. Kiek klausiu oponent, vislaik gaunu vis kit atsakym!

- Teisjau! Oponentas spjov savo partneriui veid. A manau, kad buvo perduota nelegali informacija!

Du dentelmenai susitinka laivo denyje.
- Siaubingai nuobodu, sere, - sako vienas. Ar nenortumte paaisti kortomis?
- A su malonumu, bet, deja, kortomis paskutin kart loiau prie 15 met.
- Nieko tokio, a pats prie 20 met. Stiuardai, atnekite mums kortas.
Stiuardas atnea kortas. Pirmasis paima kortas, pakilnoja jas ir sako:
- Trksta vienos kortos.
Kitas pakilnoja ir patikslina:
- Taip, pik deimks.

Kas yra monarchija?
- Tai tada, kai al valdo karalius.
- O jei karalius numirs?
- Tada karalien.
- O jei numirs karalien?
- Tada valetas!

Persirengli baliuje prie eimininko prieina visikai nuoga mergina, kuri usimovusi tiktai juodas pirtines ir juodus batelius. Labai nustebs eimininkas klausia:
- Atleiskite u mano nekuklum, bet noriau suinoti, kuo js persirengte?
- Na aiku, kad pik penkiuke!

Moterikas solidarumas:
Grta mona namo nakt.
Vyras: Kur tu buvai?
mona: Pas drauge. Netiki, paskambink Laimai, paklausk.
Vyras skambina draugei: Ar ji buvo pas tave iandien?
Draug: Ir tu ja tiki?!
Vyrikas solidarumas:
Grta nakt vyras.
mona: Kur tu buvai?
Vyras: Pas draug. Jei netiki, paskambink Jonui, paklausi.
mona skambina draugui: Jonai, jis pas tave buvo?
- Kodl buvo? Mes ir dabar su juo brid aidiame!

Vlai vakare gydytojo bute skambutis. Skambina kolegos trksta ketvirto aidjo brido partijai.
- Tuoj vaiuoju, - atsak gydytojas.
- Kas nors rimta? klausia mona.
- Sunkus atvejis, susirinko konsiliumas.

Vyras grta vlai namo. mona (grietai):
- Kur tu buvai?
- Su draugais brid aidiau.
- O kodl degtine nuo tavs trenkia?
- O k, a kortomis turiu kvepti?

mona vyrui:
- Kodl nebeaidi su Juozu?
- Ar tu aistum su tokiu mogumi, kuris rkia dl bet kokios partnerio klaidos, o sau kalts niekada neprisiima?
- Ne, inoma.
- Tai va, jis irgi neaidia.

Grta vyras po naktinio brido, stovi susirpins, troleibusus iuri.
- Taip.... Septyniuk ten, deimk en.. .. O kur tzas?

Sdo aisti brid lokys, kikis, vilkas ir lap.
Lokys sako:
- spju, kas sukiaus gaus per savo gudr, rud snuk.

Ukietjs bridistas atvaiavo Krym atostogauti. Bet, aiku, visas atostogas prasdjo viebutyje, aisdamas brid. Atostogos baigsi, nueina jis peron prie traukinio, siremia rankomis onus ir sako:
- Na, tai rodykite, kur ia ta jra.
Dėl papildomos informacijos: