KAUNO BRIDŽO KLUBAS

Anekdotai:


Politinis biuras žaidžia bridžą:
Stalinas: 1 pikas.
Molotovas: 2 čirvai.
Berija: pas.
Malenkovas: 4 čirvai.
Stalinas: 1 pikas.
Molotovas: pas.
Berija: pas.
Malenkovas: pas.

- Tėve, ar žaidžia bridžą aname pasaulyje?
- Tuoj paklausiu Dievo, sūnau mano.
- Ir ką Jums Dievas atsakė?
- Dvi žinias man pasakė, sūnau mano. Viena gera, kita bloga.
- Ir kokia gera?
- Žaidžia aname pasaulyje, sūnau mano. Tuoj čempionatas ten prasidės.
- O kokia bloga naujiena?
- Po savaitės, sūnau mano, tu tame čempionate aukščiausioje lygoje startuosi.

Bridžas rūmuose.
- Grafiene, ar Jūs manote, kad žaidžiate korektiškai?
- O Jūs tuo abejojate?
- O kaip tada vertinti Jūsų šuolį į 7 pikus po to, kai Jūsų šuo, pasižiūrėjęs į mano kortas, sulojo 7 kartus?

Anūkas atvedė savo prosenelę į bridžo klubą – juk ji dar prie caro mėgo žaisti vistą ir suprato, kad svarbiausia varžantis – papasakoti viską apie savo pasidėstymą. Ji atsidarė N. Varžymasis:
NWSE
4KDblpaspas
4BDblpaspas
Dblpaspas
ir pikų valetas....


Vyras sėdo 3 NT. Žmona apsidrausdama nuo priekaištų:
- Aš juk tau viską parodžiau, ką turėjau.
- Gaila, kad tai buvo seniai ir vien dėl to aš tave vedžiau.

Prieš pietus kapitonas savo komandai (kurią sudarė 3 poros) pasakė:
- Varžybos praktiškai išloštos, stipriausia pora gali pailsėti po pietų.
Po pietų neatėjo nei viena pora...

Ar priimti vistą ne iš tos rankos?
* Goldeterio taisyklė:Visada priimk, jei žaidėjas nežinojo kieno ėjimas, tai jis nesugebėjo ir teisingai išeiti.
* Hoilando taisyklė: Niekada nepriimk – žaidėjas žinojo, kuo reikia išeiti, bet bijojo, kad partneris gali suklysti.

Jūs turite 8 kortų spalvą be damos. Į kurią pusę daryti impasą, jei neįmanoma paskaičiuoti taškų ir pasidėstymo.
1. Dama už valeto.
Ši taisyklė išliko nuo senų laikų: dama perkirsdavo valetą, po to visi kirčiai buvo dedami į krūvą ir blogai išmaišydavo kortas.
2. Politinė dama.
Impasuokite pagal savo politinius įsitikinimus: jeigu už socialdemokratus – iš kairės, jeigu už konservatorius– iš dešinės. Jeigu Jūs dažnai nekeisite savo įsitikinimų, tai viskas gerai.
3. Psichologinė dama.
Paeikite iš rankos dešimkę ar valetą ir stebėkite kairiojo oponento reakciją. Jeigu jis pakeis žaidimo tempą, tai damos pas jį nėra, kadangi jis galvoja, kokį skaičiuką nusimesti, su dama jis jau būtų seniai nusprendęs, kokią kortą pavažiuoti.
4. Lapės taisyklė.
Kirtį damai atiduodame simpatiškesniam oponentui.Tarkim, iš kairės sėdi pasipūtęs ir savimi patenkintas žaidėjas, kuris džiaugsmingai šnarpčia po kiekvieno kirčio. Kam jam suteikti malonumą? Remiantis šia taisykle, kirtį reikia atiduoti merginai, buvusiam partneriui, pagyvenusiam, supratingam džentelmenui. Galbūt ši taisyklė nepagerins Jūsų rezultatų, bet padarys impasą malonesniu.

Humoras Šveicarijos pasaulinėse pirmenybėse.
- Na, kaip sekasi prieš paskutinį turą?
- Šiaip sau.
- O kiek reikia surinkti norint patekti į kvalifikacines?
- 109%!

Policininkas apklausia žmogžudystės liudininką:
- Ką jūs girdėjote?
- Vienas kryžius – pas – pas – pas – pif – paf!

Porinis turnyras. Jauna bridžistė atakuoja kaire ranka. Jos tokia pat žavi partnerė alertuoja:
- Vistas kaire ranka reiškia singletą – net mūsų konvenciniame lape taip užrašyta!

Dvi senutės:
- Ar nepradėti mums naudoti skelbimo ALERT, kuris dabar labai populiarus?
- Aš su malonumu ji naudočiau, tik niekaip negaliu suprasti jo reikšmės. Kiek klausiu oponentų, visąlaik gaunu vis kitą atsakymą!

- Teisėjau! Oponentas spjovė savo partneriui į veidą. Aš manau, kad buvo perduota nelegali informacija!

Du džentelmenai susitinka laivo denyje.
- Siaubingai nuobodu, sere, - sako vienas. – Ar nenorėtumėte pažaisti kortomis?
- Aš su malonumu, bet, deja, kortomis paskutinį kartą lošiau prieš 15 metų.
- Nieko tokio, aš pats prieš – 20 metų. Stiuardai, atneškite mums kortas.
Stiuardas atneša kortas. Pirmasis paima kortas, pakilnoja jas ir sako:
- Trūksta vienos kortos.
Kitas pakilnoja ir patikslina:
- Taip, pikų dešimkės.

Kas yra monarchija?
- Tai tada, kai šalį valdo karalius.
- O jei karalius numirs?
- Tada karalienė.
- O jei numirs karalienė?
- Tada valetas!

Persirengėlių baliuje prie šeimininko prieina visiškai nuoga mergina, kuri užsimovusi tiktai juodas pirštines ir juodus batelius. Labai nustebęs šeimininkas klausia:
- Atleiskite už mano nekuklumą, bet norėčiau sužinoti, kuo jūs persirengėte?
- Na aišku, kad pikų penkiuke!

Moteriškas solidarumas:
Grįžta žmona namo naktį.
Vyras: Kur tu buvai?
Žmona: Pas drauge. Netiki, paskambink Laimai, paklausk.
Vyras skambina draugei: Ar ji buvo pas tave šiandien?
Draugė: Ir tu ja tiki?!
Vyriškas solidarumas:
Grįžta naktį vyras.
Žmona: Kur tu buvai?
Vyras: Pas draugą. Jei netiki, paskambink Jonui, paklausi.
Žmona skambina draugui: Jonai, jis pas tave buvo?
- Kodėl buvo? Mes ir dabar su juo bridžą žaidžiame!

Vėlai vakare gydytojo bute skambutis. Skambina kolegos – trūksta ketvirto žaidėjo bridžo partijai.
- Tuoj važiuoju, - atsakė gydytojas.
- Kas nors rimta? – klausia žmona.
- Sunkus atvejis, susirinko konsiliumas.

Vyras grįžta vėlai namo. Žmona (griežtai):
- Kur tu buvai?
- Su draugais bridžą žaidžiau.
- O kodėl degtine nuo tavęs trenkia?
- O ką, aš kortomis turiu kvepėti?

Žmona vyrui:
- Kodėl nebežaidi su Juozu?
- Ar tu žaistum su tokiu žmogumi, kuris rėkia dėl bet kokios partnerio klaidos, o sau kaltės niekada neprisiima?
- Ne, žinoma.
- Tai va, jis irgi nežaidžia.

Grįžta vyras po naktinio bridžo, stovi susirūpinęs, į troleibusus žiuri.
- Taip.... Septyniukė ten, dešimkė – šen.. .. O kur tūzas?

Sėdo žaisti bridžą lokys, kiškis, vilkas ir lapė.
Lokys sako:
- Įspėju, kas sukčiaus – gaus per savo gudrų, rudą snukį.

Užkietėjęs bridžistas atvažiavo į Krymą atostogauti. Bet, aišku, visas atostogas prasėdėjo viešbutyje, žaisdamas bridžą. Atostogos baigėsi, nueina jis į peroną prie traukinio, įsiremia rankomis į šonus ir sako:
- Na, tai rodykite, kur čia ta jūra.
Dėl papildomos informacijos: